Početna Dokumenti

Dokumenti

SEKTOR ZA MONITORING I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

obavlja stručne poslove koji se odnose na: praćenje kvaliteta životne sredine i uticaja zagađujućih materija i energije na životnu sredinu, vođenje i ažuriranje lokalnog registra izvora zagađivanja; suzbijanje štetnih organizama, prevenciju i zaštitu od udesa; izveštavanje, pripremu i objavljivanje podataka, izveštaja i informacija o stanju životne sredine i sprovedenim aktivnostima, obrazovanje u oblasti životne sredine, podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i saradnju sa udruženjima, uspostavljanje i održavanje informacionog sistema životne sredine Beograda. 
1) Odeljenje za monitoring životne sredine
2) Odeljenje za preventivnu zaštitu životne sredine
3) Odeljenje za izveštavanje, obrazovanje i saradnju sa udruženjima


SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANjE I UPRAVLjANjE RESURSIMA

obavlja stručne poslove koji se odnose na: izradu planova, programa i projekata u oblasti zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa i dobara, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije i zaštite životne sredine; izradu, koordinaciju sprovođenja, praćenje i izveštavanje o napretku u sprovođenju programa zaštite životne sredine i akcionog plana, izradu ili učešće u izradi akcionih i sanacionih planova i projekata, planova poboljšanja kvaliteta životne sredine; zaštitu prirodnih vrednosti, javnih i zaštićenih prirodnih dobara.
1) Odeljenje za strateške planove i međuresornu koordinaciju 
2) Odeljenje za projekte zaštite prirode i životne sredine